Energie

e-Finance Makléři, s.r.o., IČ: 25554671, obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 32971

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů Zákazník v postavení spotřebitele může v případě sporu se zprostředkovatelem v oblasti energetiky podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Věcně příslušným subjektem k řešení takového spotřebitelského sporu je Energetický regulační úřad, se sídlem Masarykovo náměstí 91/5, Jihlava, PSČ: 58601, webová stránka: www.eru.cz („ERÚ“). ERÚ vykonává dohled nad dodržováním zákonných povinností ve zprostředkovatelské činnosti v energetice ve smyslu zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.

Jsme registrovaný zprostředkovatel energií: https://www.eru.cz/registr-zprostredkovatelu/742238585